سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام برگزار کرد:

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان گفت فلسفه بسیج حضور در بین مردم وبرای مردم فدا شدن است

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام سرهنگ پاسدار منوچهر ملکی گفت که به مناسبت…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام این دیدار در سالن جلسات سازمان تعزیرات…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام سرهنگ پاسدار منوچهر ملکی از اجرایی نمودن…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان این دیدار در محل دفتر مدیر کل امور اجتماعی استانداری به…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج‌حقوقدانان استان ایلام سرهنگ ملکی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع)…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به‌گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام زمان و مکان این راهپیمایی: روز شنبه ۱۴۰۲.۰۸…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش عمومی روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام این جلسه درمحل سالن جلسات دادگستری…

العَدلُ اَساسُ المُلک

سرهنگ ملکی گفت:نکته قابل توجه در این شکایت که در قالب قرارگاه مردمی جهاد حقوقی انجام گرفت حضور…

العَدلُ اَساسُ المُلک

برگزاری نشست علمی حقوقی با موضوع ایده نگاری ابعاد حقوقی اعتراضات و تجمعات در نظام مقدس جمهوری…

العَدلُ اَساسُ المُلک

سرهنگ ملکی گفت:سطح همکاری ها با ادارت وسازمانهای مربوطه در این دوره نسبت به دوره های قبلی خیلی…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام این نشست درسالن جلسات دادگستری با حضور سردار…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان سرهنگ پاسدار منوچهر ملکی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان…

العَدلُ اَساسُ المُلک

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام این نشست در محل کار سازمان بسیج علمی پژوهشی…

محصولات