آرشیو برنامه ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در مجمع استانی بسیج حقوقدانان:

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: قاچاق کالا باعث توزیع ناعدالانه ثروت در کشور شده و یکی از راه ها و آفت ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

با حضور بسیجیان؛

همایش روز قشر بسیج حقوقدانان برگزار شد.