نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با بسیجیان حقوقدان:
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با بسیجیان حقوقدان نقش این قشر را در عدالتخواهی و احقاق حق پررنگ عنوان کرد.
با هدف ارتقاء سطح آگاهی حقوقی و قضایی مردم صورت گرفت؛
رئیس سازمان بسیج حقوقدان استان ایلام گفت: هر اندازه سطح آگاهی مردم در حوزه حقوقی و قضایی بالا برود شاهد کاهش مشکلات و بخصوص جرائم در جامعه خواهیم بود.
با حضور متربیان حلقه های صالحین بسیج حقوقدانان؛
تشست فصلی روشنگری و گفتمان سازی با حضور متربیان حلقه های صالحین بسیج حقوقدانان ایلام برگزار شد.
با حضور مسئولان شهرستان ایلام صورت گرفت؛
با حضور مسئولان شهرستان ایلام با خانواده شهید حسن بیگی دیدار شد.
با حضور حقوقدانان بسیجی؛
نشست بصیرت افزایی با حضور بسیجیان حقوقدانان استان در ایلام برگزار شد.
با حضور اعضای مسکن مهر ایلام؛
همایش حقوق شهروندی با حضور اعضای مسکن مهر ایلام برگزار شد.
با حضور ۵۰ نفر از حقوقدانان؛
کارگاه کاربردی حقوق با حضور ۵۰ نفر از حقوقدانان بسیجی در ایلام برگزار شد.
با حضور رئیس دادگستری شهرستان ایلام انجام گرفت؛
با حضور رئیس دادگستری شهرستان ایلام و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان مشاوره و معاضدت حقوقی به عشایر و روستاییان بخش سیروان صورت گرفت.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام:
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام گفت:امروزه یکی از چالش های عمده در سطح محاکم که مردم وحتی قضات با آن روبرو هستند ضعف آگاهی های حقوقی وکیفری افراد در مراحل مختلف دادرسی است.
رئیس شورایعالی قشر بسیج حقوقدانان استان ایلام:
رئیس قشر بسیج حقوقدانان استان ایلام گفت:هدف بسیج حقوقدانان رفع نیازمندی های اساسی جامعه حقوقی است.

صفحات